INFORMACJE
Kadra zarządzająca  
  p.o. Dyrektora: Robert Lasota
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych: dr n. med. Andrzej Krupa
Naczelna Pielęgniarka: Renata Tarwacka
Kontakt  
  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy
ul. Marii Konopnickiej 65, Dziekanów Leśny
e.mail: szpital@szpitaldziekanow.pl

Telefony  
 

>> KLIKNIJ TUTAJ<<<>
bezpośrednie telefony
na oddziały i poradnie specjalistyczne • Centrala telefoniczna - 22 76 57 100
 • Fax: 22 751 27 07
 • Rejestracja - 22 76 57 210 ; 230 ; 305
 • Dział Księgowości - 22 76 57 114
 • Dział Płac - 22 76 57 107
 • Dział Kadr i Szkoleń - 22 76 57 105/106
 • Dział Techniczno-Gospodarczy - 22 76 57 113
 • Statystyka medyczna - 22 76 57 168
 • Zamówienia publiczne - 22 76 57 121
 • Zaopatrzenie - 22 76 57 112
 • Sekretariat dyrektora:
  tel. 22 76 57 356 fax 22 76 57 256

Flota
samochodowa
 
 
 • PEUGEOT Partner
  WZ 45609
  Rok produkcji: 2003
  Data zakupu: 15.04.2003
  Wartość brutto: 51 986 zł
  Ilość szt. 1
  Przeznaczenie: zaopatrzenie

 • RENAULT Master
  WZ 50218
  Rok produkcji: 2006
  Data zakupu: 30.11.2006
  Wartość brutto: 179 990,36 zł.
  Ilość szt. 1
  Przeznaczenie: przewóz dzieci na badania/karetka

 • POLONEZ Sanitarka
  WZ 41932
  Rok produkcji: 2001
  Data zakupu: 24.04.2001
  Wartość brutto: 41 950,01 zł
  Ilość szt. 1

Historia  
 
Historię Szpitala w Dziekanowie Leśnym możemy podzielić na historię obiektu szpitalnego i historię samego szpitala. W roku 1938 rozpoczęto budowę dwóch budynków na potrzeby Instytutu Przeciwgazowego. W czasie II Wojny Światowej zlokalizowano tu magazyny. Po wojnie obiekt był opuszczony. Dopiero w 1949 roku obiektem zainteresował się Instytut Gruźlicy i Wydział Walki z Gruźlicą Ministerstwa Zdrowia - uruchamiając sukcesywnie liczące 405 łóżek sanatorium dla dziewcząt chorych na gruźlicę, z pełnoprofilowym Liceum Ogólnokształcącym. W tym okresie swoją działalność rozpoczął znakomity oddział chirurgiczny, kierowany przez dr Lutza. Dr med. Jerzy Lutz jest postacią wyjątkową dla działalności sanatorium. Urodzony 13 grudnia 1912r. w Warszawie, po zakończeniu nauk medycznych od 1937 pracował w zawodzie lekarza. Brał udział w wojnie obronnej 1939r. Po zakończeniu działań wojennych został osadzony w obozie jenieckim: w latach 1940 - 1942 w Arnswalde w latach 1942 - 1945 w Sandostwel, gdzie był zatrudniony jako lekarz. Do 1947 roku był lekarzem naczelnym Szpitala dla chorych na gruźlicę w Glueckstadt pod Hamburgiem.
 
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB