oddziały
Dziecięca Oddział Chirurgii Dziecięcej
Stały ostry dyżur Chirurgii Dziecięcej. Leczone dzieci nie wymagają żadnego skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Przyjmujemy wszystkie dzieci od wieku niemowlęcego do 18 lat wymagające leczenia w trybie nagłym. Pozostali pacjenci kierowani są poprzez poradnie Chirurgiczną, Ortopedyczną lub Urologiczną. Możliwości przebywania rodzica z leczonym dzieckiem.

Ordynator : dr n.med Jan Gruchalski
Zastępca ordynatora : dr Małgorzata Dąbrowska - Marchel
Telefon : 751 16 13, 751 12 15 do 18 wew. 153, 154, 156


Laryngologia Dziecięca Oddział Laryngologii Dziecięcej
Oddział zajmuje się przed wszystkim operacjami migdałków, operacjami plastycznymi przegrody i grzbietu nosa, wady wrodzone twarzy i szyi, operacjami twarzoczaszki. Możliwości przebywania rodzica z leczonym dzieckiem.

Ordynator : lek. med. Wojciech Zaleski
Telefon : 751 31 22


Rehabilitacja Oddział Rehabilitacji
Na oddział przyjmowane są dzieci od wieku niemowlęcego do 19 lat z następującymi niepełnosprawnościami : mózgowe porażenie dziecięce, okołoporodowe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenie obwodowego układu nerwowego, przepukliny, schorzenia układu ruchu, wady wzroku. Możliwości przebywania rodzica z leczonym dzieckiem.

Ordynator : lek. med. Tomasz Rybak
Telefon : 751 26 66


Obserwacyjno - Izolacyjny Oddział Obserwacyjno - Izolacyjny
Odział jest 22 łóżkowym oddziałem znajdującym się w oddzielnym pawilonie szpitala i posiadającym samodzielną Izbę Przyjęć. Na oddziale hospitalizowane są dzieci z następującymi chorobami : choroby infekcyjne, choroby wątroby, choroby gastroenetrologiczne, choroby wymagające diagnostyki. Możliwości przebywania rodzica z leczonym dzieckiem.

Ordynator : dr n. med. T. Chmurska-Motyka
Telefon : 751 12 15 wew. 160, 214


Patologii Noworodków i Niemowląt Patologii Noworodków i Niemowląt
Oddział spełnia warunki systemu "rooming in" dla noworodków i matek karmiących oraz pełną izolację (odrębny filtr, odrębny węzeł sanitarny, łóżko dla matki i pacjenta). Oddział posiada sprzęt medyczny pozwalający na bezpieczne leczenie noworodków w tym wcześniaków. Zakres świadczeń medycznych obejmuje diagnozowanie i leczenie chorób najmłodszych pacjentów tj. noworodków w wieku 0-28 dni i niemowląt w wieku 1-12 miesięcy
w tym głównie zakażenia, choroby hematologiczne, metaboliczne, wady wrodzone, uszkodzenie okołoporodowe ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego( z rozpoczęciem postępowania usprawniającego). Możliwości przebywania rodzica z leczonym dzieckiem.

Ordynator : lek. med. Eugenia Stafiej-Modrowska
Telefon : 751 31 21, centrala wew. 162, 163


Intensywnej Terapii i Anestezjologii Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
Oddział Intensywnej Terapii powstał w 1997 r. Z inicjatywy dyrektora szpitala dr. Tomasza Sławatyńca, z pieniędzy pozyskanych od licznych sponsorów. Oddział pracuje na 5 stanowiskach wyposażonych w nowoczesną aparaturę monitorującą - respiratory, inkubatory i sprzęt ratujący życie. Leczymy dzieci od wieku niemowlęcego do 18 roku życia będące w stanie zagrożenia życia. 90% leczonych pacjentów to wcześniaki z problemami oddechowymi i zakażeniem powstałym w czasie ciąży lub porodu.

Ordynator :
Telefon : 751 60 72
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB