Placówka na
ul. Siennej 60
Filia Szpitala w Warszawie, ul. Sienna 60INFORMACJA !!!


PORADNIE SPECJALISTYCZNE
z Mazowieckiego Centrum
Alergologii-Laryngologii-Audiologii "ALA"
przy ul. SIENNEJ 60 w WARSZAWIE
z dniem 01.10.2014 PRZENIESIONE ZOSTAŁY DO
SZPZOZ im. "DZIECI WARSZAWY" w DZIEKANOWIE LE¦NYM
ul. M. KONOPNICKIEJ 65

INFORMACJE I ZAPISY W REJESTRACJI
Tel. 22 76 57 210/230

<
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB